Algemene voorwaarden

Hierbij geef ik als wettelijk verantwoordelijke toestemming aan mijn kind om deel te nemen aan de zwemlessen van Swim4Survival en keur ik de door Swim4Survival gebruikte technieken goed. Mijn kind en ik verkeren in goede gezondheid en hebben geen medische indicatie die een eventuele belemmering zou kunnen vormen voor deelname aan deze zwemlessen. Er mogen foto’s en video’s worden gemaakt van deze lessen. Ik ben mijn ervan bewust dat deze zouden kunnen worden gebruikt voor informatieve en commerciele doeleinden.

Lees onderstaande tekst s.v.p. aandachtig door en wees u ervan bewust dat registratie van uw kind voor deelname aan de zwemlessen onder andere inhoudt dat u afstand doet van enige claim op eventuele letselschade welke u of uw kind door deelname aan de door Swim4Survival gegeven zwemlessen zou kunnen oplopen. Als wettelijk verantwoordelijke voor de deelnemer van de zwemlessen onderken ik dat hiermee bepaalde risico’s gepaard gaan. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alle eventuele schade aan - of verlies van eigendommen die ik als een deelnemer aan de instructeursopleiding of mijn minderjarig kind door deelname aan de zwemlessen van Swim4Survival zou kunnen ondervinden. Ik ga ermee akkoord Swim4Survival schadeloos te stellen en niet aansprakelijk voor enig ontstane schuld vanwege het gebruik van het zwembad. Ik doe afstand van af van enige claim tegen Swim4Survival en de eigenaren welke ik of mijn minderjarig kind zou kunnen hebben als gevolg van deelname aan een Swim4Survival programma. Ik heb bovenstaande verklaring van afstand en vrijwaring van alle claims gelezen en begrepen. Deze zal niet mondeling aangepast worden. Ik heb kennis genomen van het betalingsbeleid en ben mij ervan bewust dat er GEEN TERUGBETALINGEN zullen worden gedaan voor de 20 lessen dat ik geregisteerd voor ben of voor de instructeursopleiding. Ik stem ermee in geen lessen te geven binnen een straal van 20km van de plaats waar Swim4Survival lessen geeft, tenzij anders overeengekomen met Swim4Survival. Betalingen, onder vermelding van de naam van het kind en de startdatum van de lessen, dienen overgemaakt worden op rekening ABNAMRO KM BOS NL31ABNA0571301290.

Afmeldingen: Wanneer uw kind een keer niet in staat is een les te volgen dient dit minimal 4 uur voor aanvaang van de les gemeld te worden. Aangezien het zwembad voor bepaalde tijden is gehuurd is flexibiliteit gelimiteerd. Daarom kan een gemiste les alleen worden goedgemaakt door op een andere lesdag een extra (inhaal-) les te nemen. Maximaal een les, tenzij het door een arts bepaald wordt dat uw kind niet kunt komen, of in overleg met Swim4Survival.

Inhaallessen: Deze kunnen tot uiterlijk de eerstvolgende les in overleg met Swim4Survival worden ingepland.

Gemiste lessen (zonder afmelding): Wanneer uw kind zonder afmelding niet op komt dagen voor een les zal deze les als verloren worden beschouwd. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald.